• Magnetism

  AQA GCSE Magnetism

  20 questions

 • Basics of magnetism

  AQA GCSE Basics of magnetism

  20 questions

 • Bar magnets

  AQA GCSE Bar magnets

  20 questions

 • Magnetism and current

  AQA GCSE Magnetism and current

  32 questions

 • Solenoids

  AQA GCSE Solenoids

  16 questions

 • Magnetic force

  AQA GCSE Magnetic force

  8 questions

StudySquare